Domay Consulting » Zarządzanie przedsiębiorstwem » Wycena przedsiębiorstw » Outsourcing finansowy » Biznes plany » Analizy ekonomiczne

Strona główna > Biznes plany > Biznes plan dla nowopowstającego przedsiębiorstwa

Biznes plan dla nowopowstającego przedsiębiorstwa

Środa 19 maja 2010, przez admin

Zarząd firmy, która jest w trakcie rozwoju, bardzo często oczekuje przygotowania biznes planu zawierającego plan finansów, w celu zobrazowania możliwych scenariuszy rozwoju firmy. Klasycznym przykładem rozwoju firmy (lub całej grupy kapitałowej) jest utworzenie nowej spółki-córki. Zadaniem takiej spółki celowej może być np. zrealizowanie jakiejś inwestycji lub zajęcie się w przyszłości pewną częścią działalności na rzecz całej grupy np. działalność dystrybucyjna produktów grupy.

Sporządzenie biznes planu w takiej sytuacji pokazuje ewentualne ryzyka, przed jakimi może stanąć przedsiębiorstwo. Jako zewnętrzna firma konsultingowa jesteśmy zdolni do sporządzenia analitycznej oraz bezstronnej prognozy dla planowanej inwestycji.

Tak przygotowany biznes plan może mieć duży wpływ na zmianę lub skorygowanie planów rozwoju, co może uchronić Państwa przedsiębiorstwo przed nieprzewidzianymi problemami finansowymi.