Domay Consulting » Zarządzanie przedsiębiorstwem » Wycena przedsiębiorstw » Outsourcing finansowy » Biznes plany » Analizy ekonomiczne

Strona główna > Strona główna > Współpraca

Współpraca

Środa 19 maja 2010, przez admin

Jako firma świadcząca usługi w dziedzinie ekonomii i finansów przedsiębiorstw, a zarazem mająca wysokie aspiracje rynkowe jesteśmy głęboko przekonani, iż to pracownicy tworzą największą wartość w firmie. Dlatego mając na uwadze powyższe, szukamy osób i firm z którymi moglibyśmy się związać na dłużej w celu osiągania wspólnych sukcesów.

Poniżej zamieszczone są rodzaje firm, z którymi chcielibyśmy nawiązać współpracę. W przypadku zainteresowania taką współpracą z naszą firmą prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie informacji drogą mailową na adres: biuro@domay.pl.


Szukamy następujących firm partnerskich:

1. Biur rachunkowych (dotyczy wszystkich miast wojewódzkich)

Chcielibyśmy nawiązać współpracę z biurami rachunkowymi obsługującymi przedsiębiorstwa MSP lub osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą (na pełnej księgowości). Współpraca taka opierałaby się na wspólnym doradztwie dla Klientów Biura w ramach specjalistycznych usług finansowych (przygotowania wniosków na dotacje z UE, planów finansowych, biznesplanów, strategii rozwoju, przygotowywania dokumentów bankowych i innych).

My jako firma doradcza specjalizująca się w zagadnieniach finansowych jesteśmy w stanie w sposób profesjonalny uzupełnić ofertę biura rachunkowego o nasze usługi.
Mamy głęboką wiarę, iż taka współpraca na pewno przysłuży się podniesieniu jakości oferowanych usług Biura.

Oferty zainteresowanych Biur prosimy kierować na adres: biuro@domay.pl z dopiskiem:
"Współpraca - Biuro Rachunkowe .....................".

Po otrzymaniu oferty i zapoznaniu się z nią odezwiemy się do Państwa w celu umówienia spotkania biznesowego.

2. Kancelarii Prawnych (dotyczy wszystkich miast wojewódzkich)

Chcielibyśmy nawiązać współpracę z kancelariami prawnymi obsługującymi przedsiębiorstwa MSP lub osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą (na pełnej księgowości) lub obsługujące masę upadłościową przedsiębiorstw dla których należy sporządzać plany zagospodarowania i wyceny majątku, a także plany prognoz finansowych.

My, jako firma doradcza specjalizująca się w zagadnieniach finansowych jesteśmy w stanie w sposób profesjonalny wesprzeć kancelarię prawną w zagadnieniach inżynierii finansowej, a także planowania finansowego.

Oferty zainteresowanych Biur prosimy kierować na adres: biuro@domay.pl z dopiskiem:
"Współpraca - Kancelaria Prawna .....................".

Po otrzymaniu oferty i zapoznaniu się z nią odezwiemy się do Państwa w celu umówienia spotkania biznesowego.

3. Agencji Nieruchomości (dotyczy wszystkich miast wojewódzkich)

Chcielibyśmy nawiązać współpracę z Agencjami Nieruchomości zajmującymi się pośrednictwem (transakcje kupna-sprzedaży) na rynku nieruchomości wśród Klientów zamożnych. Współpraca taka opierałaby się na wspólnym doradztwie dla Klientów Agencji w zakresie doboru optymalnej instytucji finansującej zakup nieruchomości będącej przedmiotem zagadnienia.

My jako firma doradcza specjalizująca się w zagadnieniach doradztwa kredytowego (kredyty hipoteczne/mieszkaniowe) dla osób fizycznych jesteśmy w stanie w sposób profesjonalny uzupełnić ofertę Agencji Nieruchomości o nasze usługi.

Oferty zainteresowanych Agencji prosimy kierować na adres: biuro@domay.pl z dopiskiem:
"Współpraca - Agencja Nieruchomości .....................".

Po otrzymaniu oferty i zapoznaniu się z nią odezwiemy się do Państwa w celu umówienia spotkania biznesowego.