Domay Consulting » Zarządzanie przedsiębiorstwem » Wycena przedsiębiorstw » Outsourcing finansowy » Biznes plany » Analizy ekonomiczne

Strona główna > Analizy ekonomiczne > Ocena wiarygodności i wypłacalności kontrahenta

Ocena wiarygodności i wypłacalności kontrahenta

Środa 19 maja 2010, przez admin

Istotą tej usługi jest uchronienie Państwa przedsiębiorstwa przed nawiązaniem współpracy, zarówno po stronie dostawców jak i po stronie odbiorców, z partnerem biznesowym, którego sytuacja finansowa i kłopoty finansowe może przysporzyć niepożądanych problemów z płynnością finansową lub nie wywiązywaniem się z podpisanego kontraktu (np. dostawy).

Niewiarygodny partner biznesowy po stronie dostawców może spowodować to, że materiały, półprodukty lub produkty jakie Państwo zamawiacie u takiego dostawcy mogą być dostarczone albo z opóźnieniem albo w niepełnym rozmiarze zamówienia. Sytuacja taka może wynikać z tego, że dostawca Państwa może mieć kłopoty finansowe.

Innym przypadkiem może być chęć nawiązania współpracy z podmiotem, który będzie dla Państwa Klientem. Początkowo można być przekonanym, że wreszcie udało się zdobyć nowego, dobrego klienta. W praktyce może się niestety zdarzyć, że sytuacja finansowa Państwa Klienta/Klientów może być na tyle trudna, że płatności, które miały się pojawić po 14, 30 lub 45 dniach na koncie bankowym opóźniają się. W ostateczności może być nawet tak, że opóźnienie to będzie się utrzymywało przez dłuższy czas lub nawet konieczna będzie windykacja.

Odpowiedzią na to jak uniknąć powyższych sytuacji jest usługa związana z oceną wiarygodności partnera biznesowego Państwa firmy. Ocenę taką jesteśmy z stanie dokonać (A) na podstawie dostarczonych przez Państwa danych na temat konkretnego podmiotu albo (B) sami we własnym zakresie zdobędziemy niezbędne dane finansowe i przekażemy Państwu już przeanalizowany raport o kontrahencie zawierający naszą rekomendację.
Takiej oceny dokonujemy szybko, a wnioski jakie Państwo od nas otrzymają mogą Państwa ustrzec przed niekorzystnym rozwojem sytuacji. Mając na uwadze zawarcie kontraktów o znacznej wartości, koszt takiej analizy jest niezauważalny, a wiedza jaką może ze sobą wnieść taki raport jest bezcenny.