Domay Consulting » Zarządzanie przedsiębiorstwem » Wycena przedsiębiorstw » Outsourcing finansowy » Biznes plany » Analizy ekonomiczne

Strona główna > Wycena przedsiębiorstw > Prywatyzacja przedsiębiorstw

Prywatyzacja przedsiębiorstw

Czwartek 20 maja 2010, przez admin

Gospodarka polska po okresie transformacji stanęła przed konicznością sprywatyzowania dużej liczby przedsiębiorstw, które z biegiem czasu pojawiały się na rynku jako „przedsiębiorstwa do sprzedaży”.

Na chwilę obecną Minister Skarbu, będący właściwym organem powołanym do prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, dokonuje prywatyzacji głównie poprzez emisję akcji na rynku regulowanym.

W polskiej gospodarce Przedsiębiorstw do sprywatyzowania jest coraz mniej. Nie mniej jednak, fakt prywatyzacji staje się często bardzo medialnym wydarzeniem, ze względu na to iż prywatyzacja dotyczy często największe przedsiębiorstwa państwowe.

Nasza firma przygotuje dla Państwa stosowną wycenę firmy będącej przedmiotem potencjalnej transakcji. Pozwoli to Państwu zorientować się czy planowana prywatyzacja jest zdarzeniem gospodarczym wartym zainwestowania Państwa kapitałów czy też transakcja ta nie ma fundamentalnych podstaw ekonomicznych.