Domay Consulting » Zarządzanie przedsiębiorstwem » Wycena przedsiębiorstw » Outsourcing finansowy » Biznes plany » Analizy ekonomiczne

Strona główna > Biznes plany

Biznes plany

Biznes plan w obecnych warunkach rynkowych ma coraz większe znaczenie. Często bowiem zarząd poszczególnych przedsiębiorstw stara się w sposób rzetelny i przemyślany podejmować decyzje biznesowe, a właśnie rzetelnie przygotowany biznes plan pozwala podjąć trafną decyzję biznesową.

Obserwacje nasze potwierdzają tezę, że firmy podejmujące decyzje na podstawie biznes planów są w stanie, ze znacznie większym prawdopodobieństwem, trafnie ocenić przyszłe zdarzenia gospodarcze w firmie. Oczywiście, że dynamika w jakiej funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa nie pozwala na stu procentowe przewidywanie przyszłości, lecz umiejętne rozpoznanie ryzyka, na jakie może natknąć się przedsiębiorstwo, właśnie dzięki biznes planowi, pozwala na podjecie decyzji w sposób bardziej świadomy i trafny.

Nasza firma przygotowując biznes plany dla przedsiębiorstw kieruje się zasadą: „… nie na wszystkie decyzje biznesowe trzeba się zdecydować, ale wszystkie decyzje biznesowe należy rozpoznać i oszacować…”.

Doświadczenie nasze pozwala nam twierdzić, że najczęstszymi przypadkami, w których przedsiębiorstwa decydują się na przygotowanie biznes planu są następujące sytuacje:

Domay Consulting w ramach tej usługi jest w stanie przygotować biznes plan wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz prognozą finansową. Zajmujemy się sporządzaniem biznes planów zarówno dla istniejących już przedsiębiorstw np. w ramach planowanej inwestycji, czy choćby rozbudowy zakładu, jak również dla nowo powstających firm, którym pomagamy w doborze oferty kredytowej banków oraz obsługi rachunkowej. Pracę naszą wykonujemy tak, aby Klient na bieżąco widział efekty naszych działań, co pozwala naszemu Klientowi na ewentualne zmiany strategii jeszcze w trakcie prac nad projektem.

Każdy z przygotowywanych przez nas biznes planów, pomimo tego, że składa się z określonych części, sporządzany jest przez nas w sposób INDYWIDUALNY. Taki sposób naszego działania, pozwala nam w skutecznie strukturyzować transakcje, w ramach biznes planu, jeszcze na etapie jego budowy. To sprawia, że skuteczność i jakość naszych prac jest bardzo wysoka. Mamy bowiem świadomość, że każdy projekt ze strukturalnego punktu widzenia jest inny.