Domay Consulting » Zarządzanie przedsiębiorstwem » Wycena przedsiębiorstw » Outsourcing finansowy » Biznes plany » Analizy ekonomiczne

Strona główna > Analizy ekonomiczne

Analizy ekonomiczne

Prowadzenie firmy wymaga podejmowania decyzji na podstawie dokładnie przygotowanego rozpoznania. Rozpoznanie takie nie rzadko jest skomplikowanym procesem albo wymaga pewnej wiedzy z określonej dziedziny.

Oferujemy Państwu swoją wiedzę z dziedziny ekonomii, finansów i zarządzania. Doświadczenie nasze sprawia, że wiemy gdzie należałoby podeprzeć rzetelną analizą decyzje biznesowe, aby uchronić firmę przed niepożądanymi konsekwencjami w wyniku podjętych niewłaściwych decyzji. Wszelkie nasze prace są na bieżąco omawiane z Państwem, po to, aby efekt końcowy naszych prac, był zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przedsiębiorcy albo Zarządy przedsiębiorstw oczekują sporządzenia rzetelnej analizy ekonomicznej w sytuacjach gdy podejmowane decyzje nie są przedmiotem rutynowej pracy Państwa pracowników. Prosta analiza w połączeniu z fachową wiedzą daje często zaskakujące wyniki. Podstawą jest dobór trafnych założeń i wyciągnięcie właściwych wniosków. Współpraca z Naszymi Klientami pokazuje, że przedsiębiorstwa zbyt późno decydują się na współpracę z firmami zewnętrznymi w tym zakresie. Bywa że bagatelizują sporządzenie rzetelnej analizy, a przecież analiza, to ważny aspekt ułatwiający podjęcie właściwej decyzji biznesowej.

Każda decyzja biznesowa powinna przynieść oczekiwany efekt. Efekt taki może być odmienny dla każdego przedsiębiorstwa, jednak poparcie planowanych działań rzetelną analizą znacznie ogranicza ryzyko ich podjęcia.

Najczęstszymi analizami na jakie to Zarządy przedsiębiorstw się decydują są: